Godly inspirations

Godly inspirations

Stay inspired!

Good deeds are born of good thoughts!

Posts 71

Inspiracje | Człowiek spotyka samego siebie w drodze do innego człowieka
avatar
Share
Inspiracje | Modlitwa przeprowadzi cię przez największe trudności. Nie porzucaj jej.
avatar
Share
Inspiracje | Spędzamy wiele czasu, by się dorobić w życiu, a zbyt mało czasu, by przeżyć nasze życie
avatar
Share
Inspiracje | Trwaj stale w ufności. Niemożliwe, by Bóg na nią nie odpowiedział, bo On zawsze mierzy swą hojność naszą ufnością
avatar
Share
Inspiracje | Czekając, chodząc po ulicach, módlcie się
avatar
Share
Inspiracje | Imię Maryi posiada przedziwną moc. Ktokolwiek poprosi Jezusa, wzywając imienia Jego Matki, otrzyma więcej, niżby pragnął
avatar
Share
Inspiracje | Gdybyśmy wiedzieli, jak bardzo kocha nas nasz Pan, umarlibyśmy z radości
avatar
Share
Inspiracje | Szukający Pana, znajdą Go, a znalazłszy Go, będą Go chwalić
avatar
Share
Inspiracje | Modlitwa przeprowadzi cię przez największe trudności
avatar
Share
Inspiracje | Zawsze dawaj z siebie wszystko, a najlepsze przyjdzie samo
avatar
Share