Misjonarka posługująca w Brazylii. Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa CSSJ, naśladując Jezusa Chrystusa ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu, łączą tę drogę z posługą miłosierdzia wobec ubogich braci. Celem Zgromadzenia jest całkowite oddanie się jego członkiń na służbę Bożą i dążenie do doskonałej miłości, przez życie ślubami zakonnymi oraz pełnienie w imieniu Kościoła dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia. Siostra mieszka obecnie w Brazylii, gdzie posługuje jako misjonarka
Flp 4,13
Wszystko mogę, w Tym, który mnie umacnia.
Flp 4,13

Posts 5

For the moment we have no more posts