Godly: czytania na dziś

Godly: czytania na dziś

Bądź na bieżąco ze słowem Bożym!

"Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne"

Posty 285

Czytania i komentarz do Ewangelii na poniedziałek 18 marca 2019 r.

Czytania i komentarz do Ewangelii na poniedziałek 18 marca 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Dn 9, 4b-10)   Wyznanie grzechów   Czytanie z Księgi proroka Daniela O Panie, Boże mój,... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania i komentarz do Ewangelii na niedzielę 17 marca 2019 r.

Czytania i komentarz do Ewangelii na niedzielę 17 marca 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 15, 5-12. 17-18)   Bóg zawiera przymierze z Abrahamem   Czytanie z Księgi Rodzaju Bóg,... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania i komentarz do Ewangelii na sobotę 16 marca 2019 r.

Czytania i komentarz do Ewangelii na sobotę 16 marca 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 26, 16-19)   Świętość ludu Bożego   Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz powiedział do... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania i komentarz do Ewangelii na piątek 15 marca 2019 r.

Czytania i komentarz do Ewangelii na piątek 15 marca 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Ez 18, 21-28)   Bóg nie chce śmierci grzesznika   Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Tak... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania i komentarz do Ewangelii na czwartek 14 marca 2019 r.

Czytania i komentarz do Ewangelii na czwartek 14 marca 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Est 4, 17k. l-m. r-u)   Modlitwa Estery w niebezpieczeństwie   Czytanie z Księgi Estery Królowa... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
App version: 3.5.0Deploy time: 03/14/2019-13-13-21