Modlitwy codzienne

Modlitwy codzienne

Posty 9

Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak... zobacz więcej
avatar
Udostępnij

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko... zobacz więcej
avatar
Udostępnij

Aniele Boży, Stróżu mój

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy,... zobacz więcej
avatar
Udostępnij

Wierzę w Boga (Skład apostolski)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego; który się... zobacz więcej
avatar
Udostępnij

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych... zobacz więcej
avatar
Udostępnij

Dziesięć przykazań Bożych (Dekalog)

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 1. Nie będziesz miał bogów cudzych... zobacz więcej
avatar
Udostępnij

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej... zobacz więcej
avatar
Udostępnij

Modlitwa do Ducha Świętego, którą codziennie, od czasów dzieciństwa, odmawiał Karol Wojtyła

Duchu Święty, proszę Cię: o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar Rozumu do lepszego... zobacz więcej
avatar
Udostępnij

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa... zobacz więcej
avatar
Udostępnij

To już wszystkie posty, jakie mamy na tę chwilę

App version: 2.4.7Deploy time: 01/18/2019-16-18-59