Modlitwy w różnych intencjach

Modlitwy w różnych intencjach

Posty 23

Modlitwa o pełne oddanie się Duchowi Świętemu

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości... zobacz więcej
avatar
Udostępnij

Modlitwa przed nauką

Trójco Przenajświętsza, źródło doskonałości, miłości i prawdy. Twój jest świat, stworzenia i ja. Niechaj każde zjawisko i zdarzenie mówi mi... zobacz więcej
avatar
Udostępnij

Modlitwa o pokój ducha

Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę... zobacz więcej
avatar
Udostępnij

Modlitwa w intencji współmałżonka, w sytuacji kryzysu w relacji

Ojcze, który nas kochasz, któryś nas ukochał Zanim dałeś nam życie. Tobie powierzam wszystko, Co mam najdroższego, mój Skarb, mojego... zobacz więcej
avatar
Udostępnij

Modlitwa za młodzież

Ojcze nasz, zatroskani o młodzież, prosimy Cię o szczególne dla niej łaski. Pomóż młodym znaleźć prawdę, której pragną i spraw,... zobacz więcej
avatar
Udostępnij

Modlitwa w intencji ewangelizacji

Jezu, jedyny Pasterzu Twojej owczarni, Ty, który wezwałeś nas wszystkich, aby uczynić nas rybakami ludzi, spraw, abyśmy stali się odpowiedzialni... zobacz więcej
avatar
Udostępnij

Modlitwa o nawrócenie grzeszników (podyktowana przez Anioła dzieciom w Fatimie)

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, oddaję Wam cześć głęboką i ofiaruję Najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa,... zobacz więcej
avatar
Udostępnij

Modlitwa w intencji rodziny

Mój Drogi Jezu, pokornie błagam Cię, abyś udzielił szczególnych łask naszej rodzinie. Niech nasz dom będzie świątynią pokoju, czystości, miłości,... zobacz więcej
avatar
Udostępnij

Modlitwa o mądrość - dla uczniów

Boże, wiem, że muszę się uczyć i zdobywać wiedzę, ale też wiem, że potrzebuję mądrości, a tylko Ty, Boże, możesz mnie nią obdarzyć. Daj mi, Panie... zobacz więcej
avatar
Udostępnij

Modlitwa w intencji dobrego przeżywania samotności

Panie Jezu, racz udzielić mi łaski dobrego przeżywania mojej samotności. Pozwól mi przeżywać samotność jako dar, dzięki któremu nie utracę... zobacz więcej
avatar
Udostępnij