s. Natana Świerad

s. Natana Świerad

Misjonarka posługująca w Brazylii. Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa CSSJ, naśladując Jezusa Chrystusa ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu, łączą tę drogę z posługą miłosierdzia wobec ubogich braci. Celem Zgromadzenia jest całkowite oddanie się jego członkiń na służbę Bożą i dążenie do doskonałej miłości, przez życie ślubami zakonnymi oraz pełnienie w imieniu Kościoła dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia. Siostra mieszka obecnie w Brazylii, gdzie posługuje jako misjonarka
Flp 4,13
Wszystko mogę, w Tym, który mnie umacnia.
Flp 4,13

Posty 6

Odtwórz jako playlistę

Kim jest św. Józef?

avatar
Udostępnij

To już wszystkie posty, jakie mamy na tę chwilę

App version: 3.5.0Deploy time: 03/14/2019-13-13-21