ks. Norbert Tomczyk

ks. Norbert Tomczyk

Częstochowa, Polska

Pełni funkcję wikariusza w Duszpasterstwie Akademickim „Emaus”. Od wielu lat należy do Ruchu Światło-Życie. Zaangażowany jest w formację Wspólnoty 25+, oddany jest całkowicie wspólnocie studenckiej. W krótkim czasie posługiwania w Parafii Akademickiej uzyskał miano radcy kultury, ponieważ udziela studentom cennych porad dotyczących wyboru odpowiedniej lektury (nie tylko duchowej) oraz wyboru dobrego filmu. W wolnym czasie proponuje dłuższe spacery wyprawy górskie oraz podziwianie piękna natury.
Łk 1,38
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Łk 1,38

Posty 22

To już wszystkie posty, jakie mamy na tę chwilę