o. Roman Groszewski SJ

o. Roman Groszewski SJ

Warszawa, Polska

Urodził się w 1983 roku. Do momentu wstąpienia do zakonu mieszkał w Pruszczu koło Bydgoszczy. Jezuitów poznał na rekolekcjach ignacjańskich dla młodzieży (Szkoła Kontaktu z Bogiem). Tam też zdecydował się wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. W wieku 19 lat, po ukończeniu Liceum, rozpoczął dwuletni nowicjat w Gdyni, który zakończył złożeniem ślubów zakonnych w 2004 r. Przez następne trzy lata studiował filozofię w Krakowie. Po ukończeniu filozofii rozpoczął pracę w Szkole Kontaktu z Bogiem i w Duszpasterstwie Powołaniowym w Gdyni. W latach 2009 - 2012 studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie. Od września 2013 roku, pracuje w Szkole Podstawowej nr 69 jako nauczyciel religii oraz kontynuuje studia teologiczne z zakresu teologii biblijnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest także duszpasterzem wspólnoty ewangelizacyjnej DOM oraz duszpasterzem akademickim.
św. Augustyn
Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka, może mu tylko dopomóc znaleźć prawdę we własnym sercu.
św. Augustyn

Posty 34

Odtwórz jako playlistę

Czemu nikt mnie nie kocha?

avatar
Udostępnij

Jaki jest sens cierpienia?

avatar
Udostępnij

To już wszystkie posty, jakie mamy na tę chwilę