Św. Franciszek Salezy

Św. Franciszek Salezy

Doktor Kościoła, biskup Genewy, założyciel zakonu wizytek, pisarz. Patron salezjanów, wizytek, pisarzy, dziennikarzy, poetów osób niesłyszących.
App version: 3.2.1Deploy time: 02/14/2019-13-56-14