Kościół i wiara

Modlę się, uczestniczę we Mszy, ale nie czuję bliskości z Bogiem. Jak spotkać Żywego Boga, o którym mówią inni? Jak zbliżyć się do Pana Jezusa?

odpowiedzi

Inne pytania