Czytania i komentarz do Ewangelii na środę 20 marca 2019 r.

Czytania i komentarz do Ewangelii na środę 20 marca 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Jr 18, 18-20)   Modlitwa prześladowanego Jeremiasza   Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Niegodziwi rzekli: «Chodźcie,... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania i komentarz do Ewangelii na wtorek 19 marca 2019 r. Uroczystość Świętego Józefa

Czytania i komentarz do Ewangelii na wtorek 19 marca 2019 r. Uroczystość Świętego Józefa

PIERWSZE CZYTANIE (2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16) Mesjasz będzie potomkiem Dawida   Czytanie z Drugiej Księgi Samuela Pan skierował... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania i komentarz do Ewangelii na poniedziałek 18 marca 2019 r.

Czytania i komentarz do Ewangelii na poniedziałek 18 marca 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Dn 9, 4b-10)   Wyznanie grzechów   Czytanie z Księgi proroka Daniela O Panie, Boże mój,... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania i komentarz do Ewangelii na niedzielę 17 marca 2019 r.

Czytania i komentarz do Ewangelii na niedzielę 17 marca 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 15, 5-12. 17-18)   Bóg zawiera przymierze z Abrahamem   Czytanie z Księgi Rodzaju Bóg,... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania i komentarz do Ewangelii na sobotę 16 marca 2019 r.

Czytania i komentarz do Ewangelii na sobotę 16 marca 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 26, 16-19)   Świętość ludu Bożego   Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz powiedział do... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania i komentarz do Ewangelii na piątek 15 marca 2019 r.

Czytania i komentarz do Ewangelii na piątek 15 marca 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Ez 18, 21-28)   Bóg nie chce śmierci grzesznika   Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Tak... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania i komentarz do Ewangelii na czwartek 14 marca 2019 r.

Czytania i komentarz do Ewangelii na czwartek 14 marca 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Est 4, 17k. l-m. r-u)   Modlitwa Estery w niebezpieczeństwie   Czytanie z Księgi Estery Królowa... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania i komentarz do Ewangelii na środę 13 marca 2019 r.

Czytania i komentarz do Ewangelii na środę 13 marca 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Jon 3, 1-10) Nawrócenie sprowadza miłosierdzie Boże   Czytanie z Księgi proroka Jonasza Pan przemówił do... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania i komentarz do Ewangelii na wtorek 12 marca 2019 r.

Czytania i komentarz do Ewangelii na wtorek 12 marca 2019 r.

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 55, 10-11)   Skuteczność słowa Bożego   Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan Bóg: «Podobnie... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania i komentarz do Ewangelii na poniedziałek 11 marca 2019 r.

Czytania i komentarz do Ewangelii na poniedziałek 11 marca 2019 r.

PIERWSZE CZYTANIE (Kpł 19, 1-2. 11-18) Prawo świętości   Czytanie z Księgi Kapłańskiej Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
App version: 3.5.0Deploy time: 03/14/2019-13-13-21