Czytania na wtorek 22 stycznia 2019 r.

Czytania na wtorek 22 stycznia 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 6, 10-20)   Motywy naszej nadziei   Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia: Nie jest... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania na poniedziałek 21 stycznia 2019 r.

Czytania na poniedziałek 21 stycznia 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 5, 1-10)   Jezus wielki arcykapłan na wzór Melchizedeka   Czytanie z Listu do Hebrajczyków... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania na niedzielę 20 stycznia 2019 r.

Czytania na niedzielę 20 stycznia 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Iz 62, 1-5)   Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca   Czytanie z Księgi proroka Izajasza Przez wzgląd... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania na sobotę 19 stycznia 2019 r.

Czytania na sobotę 19 stycznia 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 4, 12-16)   Jezus wielki arcykapłan   Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia: Żywe jest... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania i komentarz do Ewangelii na piątek 18 stycznia 2019 r.

Czytania i komentarz do Ewangelii na piątek 18 stycznia 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 4, 1-5. 11)   Śpieszmy do odpoczynku Bożego   Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia:... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania i komentarz do Ewangelii na czwartek 17 stycznia 2019 r.

Czytania i komentarz do Ewangelii na czwartek 17 stycznia 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 3, 7-14)   Zachować wierność Bogu Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia: Postępujcie, jak mówi... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania na środę 16 stycznia 2019 r.

Czytania na środę 16 stycznia 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 2, 14-18)   Jezus jest we wszystkim podobny do ludzi   Czytanie z Listu do... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania na wtorek 15 stycznia 2019 r.

Czytania na wtorek 15 stycznia 2019 r.

    PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 2, 5-12)   Jezus jest Zbawicielem ludzi   Czytanie z Listu do Hebrajczyków Nie aniołom... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania na poniedziałek 14 stycznia 2019 r.

Czytania na poniedziałek 14 stycznia 2019 r.

PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 1, 1-6)   Bóg przemówił do nas przez Syna   Czytanie z Listu do Hebrajczyków Wielokrotnie i na... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
Czytania liturgiczne na niedzielę 13 stycznia 2019 r.

Czytania liturgiczne na niedzielę 13 stycznia 2019 r.

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 40, 1-5. 9-11) Przygotujcie drogę dla Pana   Czytanie z Księgi proroka Izajasza «Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!»... zobacz więcej
avatar
Udostępnij
App version: 2.4.7Deploy time: 01/18/2019-16-18-59