1# Życie wieczne, wieczność

Życie wieczne, wieczność, niebo, niebiosa, królowanie z Bogiem... określeń jest wiele. Translator teologiczny przygotowany przez portal www.ewangelizuj.pl, chce dodać "parę słownych groszy" do tego tematu...

Udostępnij