2# Czas Narodzin Jezusa

Odpowiedź na pytanie: Dlaczego Jezus przyszedł na ziemie właśnie w tym określonym momencie historycznym, a nie np. 100 lat wcześniej lub później...

Udostępnij