Biblia i finanse

Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg - 2 Kor 9, 7

Dobre Media Nowej Ewangelizacji
Bank PKO SA. nr konta: 34 1240 1428 1111 0010 4732 6733
tytuł wpłat: darowizna na cele statutowe;

Udostępnij