Bosko Bandits Beats | Piątka

24 sierpnia 1942 r. pięciu wychowanków salezjańskiego oratorium w Poznaniu, po urągającym sprawiedliwości procesie, zostało zgilotynowanych na dziedzińcu więzienia w Dreźnie. Ich życie, ich cierpienie i śmierć pozostają świadectwem heroiczności, do jakiej zdolni są młodzi, słusznie nazwani przez Jana Pawła II stróżami poranka, gotowi dostrzec każde ziarno dobra, prawdy i piękna obecne w świecie, a przede wszystkim, gotowi oznajmić wschód Słońca, którym jest Zmartwychwstały Chrystus.

więcej na: www.wiernidokonca.pl

__________________________

tekst: Bartosz Krzykała, Robert Karaziński, Michał Jagła, Kamil Wójtowicz
Muzyka: Tomasz Krzyżaniak
Realizacja: Damian Kurzawa, Salezjańska Grupa Medialna

Udostępnij