Branie odpowiedzialności jest konieczne, aby wzrastać w wierze!

Pozdrowienia dla oblubieńców i oblubienic ;)

Udostępnij