Całun zwierciadłem Ewangelii - ks. Mieczysław Piotrowski SChr

Konferencja nt. Całunu Turyńskiego wygłoszona przez ks. dr Mieczysława Piotrowskiego SChr, 23 marca 2015 roku podczas rekolekcji w kościele pw. Trójcy Świętej w Chicago, IL

Udostępnij