Co to znaczy być świętym?

By zostać świętym, trzeba podążać drogą ku świętości i dawać dobry przykład przez całe swoje życie. Ale jaka jest właściwie definicja świętości? Świętym można być na wiele sposobów, i o tym właśnie opowiada ojciec Paweł Krupa OP.

Co to znaczy być świętym?

Według ojca Pawła, nieco humorystycznie, najlepszą definicję świętości podał jeden z jego uczniów 30 lat temu. Święty jest według ucznia jego kolega Paweł - bo chodzi co niedzielę do kościoła, daje odpisywać na klasówkach i broni go jako jedyny, gdy bije go Wojtek. W istocie, choć anegdota ta ma raczej humorystyczny wydźwięk, można w ten sposób zdefiniować świętego. Kto to jest święty? To ktoś, kto wierzy w Boga i praktykuje religię, ale przede wszystkim jest człowiekiem uczynnym dla innych i chroniącym słabszych. Do świętości potrzeba Boga, bo świętość od Niego pochodzi. Potrzeba ludzkości - w końcu święci to ludzie, muszą mieć ludzkie odruchy. Potrzebne są też akty heroizmu, ponieważ święty zawsze musi być odrobinę bardziej odważny od innych.

Świętość w dzisiejszych czasach

Dawniej świętymi często zostawali ci, którzy byli wychowywani w wierze chrześcijańskiej w czasach szczególnie niesprzyjających chrześcijanom. Ginęli oni za wiarę, gdyż nie chcieli się wyrzekać Boga nawet w obliczu tortur i śmierci. To jest właśnie ten akt heroizmu, o którym mówił ojciec Paweł. Bóg zawsze musi być na pierwszym miejscu, ale ważni są również ludzie. Należy być czułym na potrzeby innych, empatycznym, wspierać dobrą radą, wiedzą i różnymi dobrami, również materialnymi. Ludzie święci to niekoniecznie ci, którzy codziennie spowiadają się, chodzą do kościoła i spędzają czas wyłącznie na modlitwie. Święty człowiek to ten, który potrafi żyć własnym życiem i swoimi dobrymi uczynkami czynić świat lepszym - nauczać innych o Bogu, pomagać biednym i uciśnionym, walczyć w imię sprawiedliwości. W dzisiejszych czasach jest jednocześnie trudno i łatwo zostać świętym. Świat jest też miejscem złym, więc nie będziemy mieli problemu ze znalezieniem osób, które będą potrzebowały naszej pomocy i aktów heroizmu. Trudno zaś - bo zewsząd otaczają nas różne pokusy, którym trudno będzie nie ulec w swojej drodze ku świętości. Trudno też być autorytetem dla innych w czasach, gdy wszyscy dookoła będą chcieć podważyć naszą dobroć i wiarygodność.

Każdy z nas, według ojca Pawła, powinien dążyć do świętości, każdy na miarę swoich własnych możliwości. Jest tyle dróg do świętości, że każdy może wybrać drogę zgodną ze swoimi przekonaniami i zainteresowaniami. Świętość jest jednak tym, co otrzymuje się jako dar dopiero po śmierci. Dlatego też osoba pragnąca zostać świętym powinna mieć na uwadze, że jej droga do świętości będzie pełna trudności i być może dopiero po śmierci zostanie doceniona. Zdecydowanie warto jednak dążyć do tego, by swoimi dobrymi uczynkami dążyć do włączenia się w poczet świętych katolickich.

Udostępnij