Czego ludzie szukają w Google? (I czego Ty szukasz... w życiu)

Jakie pytanie jest najczęściej stawianym w przeglądarce GOOGLE? Pytanie zaczynające się od frazy Who is...

Czy zastanawiałeś się nad tym, jaki obraz Boga nosisz w sobie? To niezwykle ważne pytanie.

Zapraszamy Cię do wysłuchania konferencji ks. Roberta Zycha, który starał się nam przybliżyć temat obrazu Pana Boga na ostatniej Łagiewnickiej "22", która odbyła się w 86. rocznicę objawienia Siostrze Faustynie obrazu Jezusa Miłosiernego.

Udostępnij