Dotyk Boga 2 - Świadectwo uzdrowienia z nieuleczalnej choroby oczu i kręgosłupa

Szkoła Nowej Ewangelizacji
Jezusa Zmartwychwstałego.

dotykboga.pl
snegliwice.org

Uzdrowienie fizyczne.
Uzdrowienie oczu.
Uzdrowienie kręgosłupa.

Prowadzący : Michał Świderski
Świadectwo: Danuta Nowotna
Kamera: Rafał Jujka
Montaż: Oskar Jujka
Realizator nagrań : Witold Dworzański

Studio: Radio Silesia

Udostępnij