Dotyk Boga 8 - Świadectwo cudownego nawrócenia

Dotyk Boga - Świadectwo Magdalena Rajtor.
Świadectwo nawrócenia.

Szkoła Nowej Ewangelizacji
Jezusa Zmartwychwstałego.

dotykboga.pl
snegliwice.org

Cudowne uzdrowienia.
Błogosławieństwo finansowe.
Ewangelizacja. Nawrócenie.

Prowadzący : Michał Świderski
Świadectwo: Magdalena Rajtor.
Kamera: Oskar Jujka
Montaż: Oskar Jujka
Realizator nagrań: Rafał Jujka

Udostępnij