Ewangeliczna kropka - Łk 1,1-4.4,14-21 [ 3 Niedziela zwykła ]

3 Niedziela zwykła, Ewangelia Łk 1,1-4.4,14-21:
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas,
tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa.
Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu,B

Udostępnij