Floribeth Moraz Diaz - uzdrowiona za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

Świadectwo cudownego uzdrowienia Floribeth Moraz Diaz, które było dowodem do kanonizacji św. Jana Pawła II.

Udostępnij