I Niedziela Wielkiego Postu - 14.02.2016 r.

Pwt 26,4-10;
Ps 91,1-2.10-11,12-13.14-15;
Rz 10,8-13;
Łk 4,1-13;

Udostępnij