III Niedziela Zwykła

Ne 8,1-4a.5-6.8-10
Ps 19,8-9.10.15
1 Kor 12,12-14.27
Łk 1,1-4;4,14-21

Udostępnij