IV Niedziela Wielkiego Postu - 06.03.2016 r.

Joz 5, 9a.10-12;
Ps 34 2;
Kor 5,17-21;
Łk 15,1-3.11-32

Udostępnij