Jak to możliwe, żeby być człowiekiem i Bogiem jednocześnie? - ks. prof. Roman Rogowski

Na pytanie "jak to możliwe, żeby być człowiekiem i Bogiem jednocześnie?" odpowiada znany polski teolog dogmatyk, autor wielu prac z zakresu teologii, duchowości, wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.

Udostępnij