Jak zachęcać do czynienia dobra? Rzecznik prasowy CARITAS POLSKA Paweł Kęska

Ks. Piotr Śliżewski przeprowadza wywiad z Pawłem Kęską - rzecznikiem prasowym CARITAS POLSKA na temat tego, jak warto mówić o dobroczynności.
Dziękujemy Radiu Warszawa za udostępnienie sali do nagrań.

Udostępnij