Kilka słów o Słowie 10 I 2016

Mój komentarz do Ewangelii na niedzielę, 10 stycznia 2016
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Łk 3,15-16.21-22.

Udostępnij