Kilka słów o Słowie 11 XII 2015

Mój komentarz do Ewangelii na piątek, 11 grudnia 2015
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mt 11,16-19

Udostępnij