Kilka słów o Słowie 13 I 2016

Mój komentarz do Ewangelii na środę, 13 stycznia 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mk 1,29-39.

Udostępnij