Kilka słów o Słowie 14 I 2016

Mój komentarz do Ewangelii na czwartek, 14 stycznia 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mk 1,40-45.

Udostępnij