Kilka słów o Słowie 14 IV 2016

Mój komentarz do Ewangelii na czwartek, 14 kwietnia 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii J 6,44-51.

Udostępnij