Kilka słów o Słowie 15 I 2016

Mój komentarz do Ewangelii na piątek, 15 stycznia 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mt 11,16-19.

Udostępnij