Kilka słów o Słowie 15 III 2016

Komentarz do Ewangelii na wtorek, 15 marca 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii J 8,21-30

Udostępnij