Kilka słów o Słowie 16 II 2016

Mój komentarz do Ewangelii na wtorek, 16 lutego 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mt 6,7-15.

Udostępnij