Kilka słów o Słowie 16 XI 2015

Mój komentarz do Ewangelii na poniedziałek, 16 listopada 2015
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Łk 18,35-43

Udostępnij