Kilka słów o Słowie 17 XI 2015

Mój komentarz do Ewangelii na wtorek, 17 listopada 2015
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Łk 19,1-10

Udostępnij