Kilka słów o Słowie 18 II 2016

Mój komentarz do Ewangelii na czwartek, 18 lutego 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mt 7,7-12.

Udostępnij