Kilka słów o Słowie 18 III 2016

Mój komentarz do Ewangelii na piątek, 18 marca 2016
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii J 10,31-42

Udostępnij