Kilka słów o Słowie 18 XII 2015

Mój komentarz do Ewangelii na piątek, 18 grudnia 2015
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mt 1,18-24

Udostępnij