Kilka słów o Słowie 19 III 2016

Mój komentarz do Ewangelii na sobotę, 19 marca 2016
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mt 1,16.18-21.24a

Udostępnij