Kilka słów o Słowie 19 XI 2015

Mój komentarz do Ewangelii na czwartek, 19 listopada 2015
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Łk 19,41-44

Udostępnij