Kilka słów o Słowie 2 XII 2015

Mój komentarz do Ewangelii na środę, 2 grudnia 2015
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mt 15,29-37.

Udostępnij