Kilka słów o Słowie 20 I 2016

Mój komentarz do Ewangelii na środę, 20 stycznia 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mk 3,1-6.

Udostępnij