Kilka słów o Słowie 20 IV 2016

Mój komentarz do Ewangelii na środę, 20 kwietnia 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii J 12,44-50.

Udostępnij