Kilka słów o Słowie 20 XII 2015

Mój komentarz do Ewangelii na niedzielę, 20 grudnia 2015
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Łk 1,39-45

Udostępnij