Kilka słów o Słowie 21 I 2016

Mój komentarz do Ewangelii na czwartek, 21 stycznia 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mk 3,7-12.

Udostępnij