Kilka słów o Słowie 21 XII 2015

Mój komentarz do Ewangelii na poniedziałek, 21 grudnia 2015
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Łk 1,39-45

Udostępnij