Kilka słów o Słowie 22 III 2016

Mój komentarz do Ewangelii na wtorek, 22 marca 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii J 13,21-33.36-38.

Udostępnij